Prop de 400 paraigües de diferents colors, amb la marca de la ciutat 100%t,  engalanen el carrer Major d’Olot per acollir els visitants i l’Olotx2!